PARI NaCl (Solucion Inhalimi)

Përdoret si nje trajtim dytësor per simptomat e ftohjes, kollitjes ose bllokim të hundëve.
Gjithashtu mund të përdoret dhe si solucion për hollimin e medikamenteve të ndryshëm.
PARI NaCl përdoret lehtësisht me aparatet e inhalimit.