MucoClear 6%

Mobilizon sekretimin dhe u siguron pacientëve me fibrozë cistike lehtësim të shpejtë.