INQUA

Aparat inhalimi për rrugët e sipërme e të poshtme të frymëmarrjes , në rast ftohjeje apo në rast sëmundjesh të lehta të rrugëve të frymëmarrjes.
Mbështet terapine për astmën ,bronkitin dhe alergjitë.

Të dhënat

  • Tensioni: 230V
  • Frekuenca :50HZ
  • Energjia 0.7A
  • Rjedhja:4 l/min
  • Presioni : 1.1 bar